MSDS Yönetmelikleri Uyum Hizmeti

MSDS Hazırlama ÇeviriTercüme

TÜRKAK ve TÜV Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlama ekibimiz, ürünleriniz nereye gönderilir ya da satılırsa satılsın tüm ürün sınıflandırma ve GBF (MSDS) hazırlama ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda akreditasyona sahiptir. Güvenlik bilgi formlarınızı (GBF-MSDS) 56 dilde oluşturabilir, revize edebilir ve tercüme edebiliriz. Ayrıca mevcut GBF-MSDS’lerinizi kontrol ederek güncel Türk ve yabancı mevzuatlara uyumunu sağlayabiliriz.

MSDS Çeviri Hizmetleri

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) iş sağlığı ve güvenliği temelli kimyasal güvenliği sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır ve kimyasal maddelerin / eşyaların / karışımların üretildiği, taşındığı ve satıldığı ülkelerin yasal gereksinimlerini karşılamak için doğru bir şekilde tercüme edilmelidir. Lisam, 56 dilde tam uyumlu MSDS çeviri / hazırlama hizmetlerinde uzmanlaşmıştır ve tüm hedef ülke düzenlemelerini karşılayan güvenlik bilgi formlarını (MSDS çevirisi) kısa sürede çevirmektedir. Türkiye'nin önde gelen kimyasal üreticileri MSDS hazırlama / çevirilerinde Lisam ile birlikte çalışmaktadır.

MSDS Hazırlama, Çeviri ve Revizyon

Etiketler ve MSDS üzerine kaydedilen bilgiler, araştırma ve üretimden nakliye, taşıma, kullanım ve bertarafa kadar kimyasal ürün yaşam döngüsünün her aşaması için gereklidir. Kimyasallar uluslararası olarak sevk edildiğinde, tüm etiketlerin ve MSDS'in üretildiği ve satıldığı her ülkenin ve pazarın resmi dillerine çevrilmesi gerekir.

ExESS MSDS Programı

ExESS, güvenlik bilgi formu hazırlama, sınıflandırma ve çeviri ihtiyaçlarınızı gelişmiş teknolojik alt yapısı ile hızlı ve tam doğru olarak karşılar.

Kalite Kontrol Sistemi

Lisam uzman ekibi, her MSDS çevirisinin doğru, sektöre özgü terminolojiyi kullanmasını ve hedef ülke için tüm düzenlemeleri ve standartları karşılamasını sağlar. Zamanında ve bütçede sunulan doğru, tam uyumlu MSDS çevirilerini sağlamak için özel olarak eğitilmiş ve denetlenen çevirmenlere, özel proje yöneticilerine ve ISO sertifikalı bir kalite yönetim sürecimize güveniyoruz.

KKDIK Danışmanlığı

KKDİK Ek-18 kapsamında eğitim almış ve Türkak sertifikalı kadromuz yurt içi ve yurt dışı akredite kuruluşlarda eğitim, seminer ve konferanslara katılarak sürekli kendilerini geliştirmektedir.

Chessol Kozmetik PIF Yazılımı

Chessol, kozmetik PIF yazılımı, ürün güvenlilik değerlendirmesi ve ürün bilgi dosyasını kapsamlı kimyasal veri tabanlarını kullanarak hazırlayabilirsiniz.