KKDİK Tek Temsilcilik

Lisam’ın küresel çözümü ExESS GBF (MSDS) hazırlama için tasarlanmış profesyonel bir yazılımdır. ExESS GBF (MSDS) hazırlama programı tüm büyük ticari pazarlar için KKDIK, REACH, SEA, CLP ve GHS başta olmak üzere 30’dan fazla mevzuata uyumlu güvenlik bilgi formları (GBF-MSDS) ve etiketler hazırlar, yönetir ve dağıtır. 50’den fazla dilde tam olarak entegre edilmiş yasal dil çeviri kütüphanesi ve taşıma yönetmelikleri kütüphanelerinden yararlanmaktadır. Esnek ve ölçeklenebilir Microsoft .NET teknolojisi üzerine kurulu olan ExESS MSDS hazırlama programı / yazılımı, çok dilli kullanıcı arabirimlerine sahip küresel, kullanıcı dostu, özelleştirilebilir bir MSDS (GBF) hazırlama ve dağıtım platformu ile çok dilli belge oluşturma imkanı sunar.

KKDİK Nedir?
KKDİK yönetmeliğinin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. REACH’in Türkiye’ye uyarlanmış hali olan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) hakkında yönetmelik 23 Haziran 2017 itibariyle 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik; maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

Türkiye’de kimyasalların ve ürünlerin sürekli satışı için KKDİK Yönetmeliğine (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması – 23.06.2017 / 30105) uygun olması zorunludur. Yılda bir tondan fazla Türkiye’de imal edilen veya Türkiye’ye ithal edilen kimyasallar kayıt altına alınacaktır.

Sertifikalı kimyasal değerlendirme uzmanlarımız ile KKDİK uyum ve kayıt hizmetleri yol haritanızı belirliyor ve size en uygun çözümü sunuyoruz.