MSDS Hazırlama Hizmetleri

Lisam akredite ve sertifikalı GBF (MSDS) uzman ekibi, küresel olarak uyumlu MSDS’ler oluşturma sürecine profesyonel yaklaşım sunar.

Ekibimiz, en önemli önceliklerimiz olan ürün kullanımının doğruluğu ve dikkate alınmasıyla birlikte bilimsel bir yaklaşım kullanarak, GBF (MSDS) hazırlama süreçlerini en kısa ve doğru yöntemler ile tamamlar.

MSDS’ler, ürün sınıflandırmasına ilişkin profesyonel yaklaşım uygulayabilen kimyagerlerimiz, toksikologlarımız, tehlikeli madde taşımacılık uzmanlarımız ve kimyasal değerlendirme uzmanlarımız tarafından ek bir uygulamalı değerlendirme düzeyi dahil edilerek hazırlanır.

Lisam uzmanları, MSDS’lerinizi 50’den fazla dilde hızlı ve hatasız şekilde hazırlamaktadır.

Bu yaklaşım, MSDS’in doğruluğunu ve kalitesini artırır.

Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliği kapsamında fiziksel, sağlık veya çevresel tehlikeler için uyumlaştırılmış kriterleri karşılayan tüm madde ve karışımlar için (kanserojen, üreme için toksik veya hedef organ toksisitesi kriterlerini karşılayan bileşenler içeren tüm karışımlar da dahil) güvenlik bilgi formları (MSDS) hazırlama zorunluluğu vardır.

Aynı zamanda yetkili makam ve otoriteler, karışımlar için zararlılık kriterlerini karşılamayan fakat zararlı bileşenler içeren karışımlar için de güvenlik bilgi formu (MSDS) talep edebilirler. MSDS, bilgi sağlamak ve zararlılık iletişimi için yaygın olarak kabul edilen, resmi ve etkili bir yöntemdir. GHS sınıflandırma kriterlerine uymayan veya dahil olmayan maddeler veya karışımlar hakkında bilgi iletmek için de MSDS (GBF) hazırlanmaktadır.

Güvenlik bilgi formları (MSDS), tedarik zincirindeki zararlılık iletişimini sağlayan en önemli iletişim araçlarındandır. Maddelerin ve karışımların kullanımından kaynaklanan risklerin yönetimi ile ilgili olarak tedarik zincirinin tüm üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Alt kullanıcılar, tanımlanmış kullanımlarından kaynaklanan riskler ve bu riskleri kontrol etmek için alınacak önlemler hakkında bir güvenlik bilgi formu (MSDS) iletilerek bilgilendirilir. Bünyelerinde sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlama (MSDS) uzmanı olmayan firmalar, MSDS hazırlama hizmetini bu konuda sertifikalandırılmış ve asıl uzmanlığı güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama ve sınıflandırma olan firmalardan destek alarak sağlayabilirler.

msds hazırlama

GBF (MSDS) Hazırlama Çeviri Dillerimiz

English – İngilizce

Turkish – Türkçe

Russian – Rusça

Croatian – Hırvatça

Hebrew – İbranice

French – Fransızca

Greek – Yunanca

Danish – Danimarkaca

Thai – Tayca

Dutch – Flemenkçe

Czech – Çekçe

Ukrainian – Ukraynaca

Portuguese (BR) – Portekizce (BR)

German – Almanca

Spanish – İspanyolca

Estonian – Estonca

English US – İngilizce (ABD)

Albanian – Arnavutça

Portuguese – Portekizce

Irish Gaelic – İrlandaca (Kelt)

Icelandic – İzlandaca

Georgian – Gürcüce

Italian – İtalyanca

Romanian – Rumence

Indonesian – Endonezce

Kazakh – Kazakçal

Polish – Lehçe

Tamil – Tamil

Slovenian – Slovence

Serbian (Cyrilic) – Sırpça (Kiril)

Tagalog

Spanish (Latin America)

İspanyolca (Latin Amerika)

Macedonian-Makedonca

Chinese – Çince

Spanish (MX) – İspanyolca (MX)

Bulgarian – Bulgarca

Latvian – Letonca

Arabic – Arapça

Vietnamese – Vietnamca

Swedish – İsveççe

Lithuanian – Litvanca

Japanese – Japonca

Chinese – Çince (Geleneksel)

Korean – Korece

Canadian (FR) – Kanada Fransızcası

Farsi – Farsça

Afrikaans – Afrikanca

Finnish – Fince

Maltese –Maltaca

Serbian – Sırpça

Hindi – Hintçe

Norwegian – Norveççe

Slovak – Slovakça

Malaysian – Malezce

Hungarian – Macarca

Güvenlik bilgi formu (MSDS), kimyasal üreticilerinin ürünleriyle birlikte sağladığı bir güvenlik belgesidir. Her MSDS, ürünün fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri ve acil durum kontrol önlemleri gibi güvenli kullanımı ve depolanması ile ilgili bilgileri içerecektir. MSDS, bir madde veya karışım hakkında işyerlerindeki kimyasalları kontrol maksadıyla yönetmelik kapsam çalışmalarında kullanım için kapsamlı bilgi sağlamaktadır. İşverenler [ve işçiler] MSDS’i, çevresel zararlar dahil olmak üzere zararlar hakkında bilgi almak ve güvenlik önlemlerine yönelik tavsiye vermek için kullanmaktadır. İşverenler ve çalışanlar, kendilerini tehlikeli kimyasallara maruz kalmaktan korumak ve kimyasal ürünlerle güvenli bir şekilde çalışmak için MSDS’lerde yer alan bilgilere ihtiyaç duyarlar. Sonuç olarak, işyerinde kimyasal kaynaklı hastalık ve yaralanmalarda bir azalma istenmektedir. Güvenlik bilgi formu zorunlulukları yürürlüğe girdiğinden beri, MSDS’lerin kullanımı ve dağıtımının, işverenlerin ve çalışanların işyerinde kimyasallara maruz kalmayla ilişkili tehlikeler hakkında gerekli bilgileri alabilmelerini sağlamanın etkili ve verimli bir yolu olduğu kanıtlanmıştır.

Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Madde 5 ve 13. bendi uyarınca “Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.”

31/12/2020 tarihinden itibaren GBF (MSDS)’ler, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Kısıtlanması Yönetmeliğine göre belgelendirilmiş kimyasal değerlendirme uzmanları (KDU) tarafından hazırlanacaktır.