GBF (MSDS) Mevzuatına Tam Uyum

MSDS Hazırlama ÇeviriTercüme

Sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yönetmeliği kapsamında fiziksel, sağlık veya çevresel tehlikeler için uyumlaştırılmış kriterleri karşılayan tüm madde ve karışımlar için (kanserojen, üreme için toksik veya hedef organ toksisitesi kriterlerini karşılayan bileşenler içeren tüm karışımlar da dahil) güvenlik bilgi formları (MSDS) hazırlama zorunluluğu vardır. Aynı zamanda yetkili makam ve otoriteler, karışımlar için zararlılık kriterlerini karşılamayan fakat zararlı bileşenler içeren karışımlar için de güvenlik bilgi formu (MSDS) talep edebilirler. MSDS, bilgi sağlamak ve zararlılık iletişimi için yaygın olarak kabul edilen, resmi ve etkili bir yöntemdir. GHS sınıflandırma kriterlerine uymayan veya dahil olmayan maddeler veya karışımlar hakkında bilgi iletmek için de MSDS (GBF) hazırlanmaktadır. Güvenlik bilgi formları (MSDS), tedarik zincirindeki zararlılık iletişimini sağlayan en önemli iletişim araçlarındandır. Maddelerin ve karışımların kullanımından kaynaklanan risklerin yönetimi ile ilgili olarak tedarik zincirinin tüm üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Alt kullanıcılar, tanımlanmış kullanımlarından kaynaklanan riskler ve bu riskleri kontrol etmek için alınacak önlemler hakkında bir güvenlik bilgi formu (MSDS) iletilerek bilgilendirilir. Bünyelerinde sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlama (MSDS) uzmanı olmayan firmalar, MSDS hazırlama hizmetini bu konuda sertifikalandırılmış ve asıl uzmanlığı güvenlik bilgi formu (MSDS) hazırlama ve sınıflandırma olan firmalardan destek alarak sağlayabilirler.

Sık Sorulan Sorular (SSS)